Disclaimer voor kaartenstad.nl

Welkom bij kaartenstad.nl, dé website voor verschillende soorten kaarten en plattegronden. Deze website biedt gebruikers de mogelijkheid om verschillende kaarten te bekijken en te downloaden. Het is belangrijk om te benadrukken dat de informatie op kaartenstad.nl uitsluitend bedoeld is voor informatieve doeleinden. Lees de onderstaande disclaimer zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de informatie en diensten op kaartenstad.nl.

Algemene informatie

De informatie op kaartenstad.nl wordt verstrekt als algemene informatie en dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat en up-to-date is, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook.

Gebruik van kaarten en plattegronden

De kaarten en plattegronden op kaartenstad.nl zijn bedoeld voor algemeen gebruik en informatieve doeleinden. Het gebruik van deze kaarten voor navigatie, routebeschrijvingen of andere specifieke doeleinden is geheel op eigen risico. Kaartenstad.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of ongemak veroorzaakt door het gebruik van de kaarten en plattegronden op deze website.

Externe links en advertenties

Kaartenstad.nl kan links naar andere websites bevatten en advertenties van derden weergeven. Deze links en advertenties worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging of de betrouwbaarheid van deze externe websites of advertenties. Het volgen van deze links en interactie met advertenties is geheel op eigen risico, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe bronnen.

Auteursrecht en gebruiksbeperkingen

Alle kaarten en plattegronden op kaartenstad.nl zijn beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan om de kaarten en plattegronden te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kaartenstad.nl. Het ongeoorloofde gebruik van de kaarten kan leiden tot juridische maatregelen.

Wijzigingen en updates

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website of deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de meest recente versie van deze disclaimer.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze website, de informatie en diensten die daarop worden verstrekt, of het gebruik van de kaarten en plattegronden.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan op de website.

Laatst bijgewerkt op 21-6-2023.


 

Uw advertentie hier?